Institucije organizacije i nezavisna tijela

European Court of Human Rights
www.echr.coe.int

Council of Europe
www.hub.coe.int


HELSINŠKI KOMITET ZA LJUDSKA PRAVA U BIH
DAS HELSINKI KOMITEE FÜR MENSCHENRECHTE IN BIH
http://www.bh-hchr.org

CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA UNIVERZITETA SARAJEVO
ZENTRUM FÜR MENSCHENRECHTE DER UNIVERSITÄT SARAJEWO
http://www.hrc.unsa.ba

SARAJEVSKI OTVORENI CENTAR
OFFENES ZENTRUM SARAJEWO
http://www.soc.ba

YOUTH INITIATIVE FOR HUMAN RIGHTS
JUGENDINITIATIVE FÜR MENSCHENRECHTE
http://www.yihr.org

PRAVA ZA SVE
RECHTE FÜR ALLE
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

VAŠA PRAVA BiH
IHRE RECHTE BIH
www.vasaprava.org

BIRO ZA LJUDSKA PRAVA TUZLA
BÜRO FÜR MENSCHENRECHTE TUZLA
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

CIVIL RIGHTS DEFENDERS MENSCHENRECHTSVERTEIDIGER
http://www.civilrightsdefenders.org

MREŽA PRAVDE
JUSTIZNETZ
http://www.hrc.unsa.ba

INTERNATIONAL LEX
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

KUĆA LJUDSKIH PRAVA
HAUS DER MENSCHENRECHTE
http://humanrightshouse.org/Members/Bosnia_and_Herzegovina/index.html

PAX CHRISTI AACHEN
http://pax-christi-aachen.kibac.de/seiten/volontiranje

VLADA CRNE GORE
MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA
www.minmanj.gov.me

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA
http://www.mrs.gov.me/ministarstvo

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
www.mzd.gov.me

MINISTARSTVO PROSVJETE
www.mps.gov.me

KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA
www.antitrafficking.gov.me

SAVJET ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE
http://www.gov.me/naslovna/Savjetodavna_tijela/Savjet_za_zastitu_od_diskriminacije

ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE
www.ombudsman.co.me

SKUPŠTINA CRNE GORE
ODBOR ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
www.skupstina.me

ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA I SLOBODE
www.skupstina.me

ODBOR ZA ZADRAVSTVO, RAD I SOCIJALNO STARANJE
www.skupstina.me

ODBOR ZA PROSVJETU, NAUKU, KULTURU I SPORT
www.skupstina.me

SAVEZ SINDIKATA CRNE GORE
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

NEVLADINE ORGANIZACIJE
CENTAR ZA GRAĐANSKO OBRAZOVANJE
www.cgo-cce.org

CENTAR ZA DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA - CEDEM
www.cedem.me

AKCIJA ZA LJUDSKA PRAVA
www.hraction.org

LGBT FORUM PROGRES
www.lgbtprogres.me

UDRUŽENJE MLADIH SA HENDIKEPOM CRNE GORE
www.umhcg.me

INSTITUT SOCIJALNE INKLUZIJE
www.isi-mne.org

SIGURNA ŽENSKA KUĆA
www.szk.me

CENTAR ZA ŽENSKA PRAVA
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

ŽENSKA ALIJANSA ZA RAZVOJ
www.zenska-alijansa.com

SOS TELEFON NIKŠIĆ
www.sosnk.org

USTANOVE SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE

Centar za djecu i mlade „Ljubović „ - Podgorica
http://centarljubovic.me

Resursni centar za sluh i govor – Kotor “Dr. Peruta Ivanović”
www.resursnicentarzasluhigovor.me

Dječji dom „ Mladost ”- Bijela
http://www.dombijela.me

JU Resursni centar za djecu i osobe sa intelektualnim smetnjama i autizmom ,,1.jun,,- Podgorica
http://www.centar1jun.me

JU Zavod „ Komanski most „ – Podgorica
http://www.juzkomanskimost.me

JU Resursni centar za djecu i mlade „ Podgorica ” - Podgorica
www.resursnicentarpg.me

JU Dom starih „ Grabovac „ - Risan
http://www.domstarihrisan.me

JU „ Lovćen - Bečići ” - Cetinje
http://www.ivanovkonak.com

JU Dom starih Bijelo Polje
http://www.domstarihbp.me

JU Dnevni centar za djecu sa smet-njama u razvoju „TISA”- Bijelo Polje
www.dnevnicentartisa.me 

JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju – Nikšić
http://www.dnevnicentarnk.me

JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Pljevlja
http://www.dnevnicentarpv.me

JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi
www.dnevnicentarhn.org

JU Centar za podršku djeci i porodici - Bijelo Polje
www.djecabp.me

JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci -Podgorica
www.old.podgorica.me/Kgora/kakaricka/index.html

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA
http://www.ljudskaprava.gov.rs

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE
http://www.minrzs.gov.rs

ZAŠTITNIK GRAĐANA- OMBUDSMAN
http://www.ombudsman.rs

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE
http://www.puma.vojvodina.gov.rs

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/

POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI
http://www.ravnopravnost.gov.rs 

POKRAJINSKI OMBUDSMAN (AP VOJVODINA)
http://www.ombudsmanapv.org

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE
ODBOR ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I RAVNOPRAVNOST POLOVA
http://www.parlament.gov.rs

UPRAVA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
http://www.gendernet.rs

BEOGRADSKI CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA
http://www.bgcentar.org.rs

NACIONALNA ORGANIZACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM
http://www.noois.rs

GEJ STREJT ALIJANSA
http://gsa.org.rs

YUCOM
http://www.yucom.org.rs

PRAXIS
http://www.praxis.org.rs

LABRIS
http://labris.org.rs

SIGURNA KUĆA
http://www.sigurnakuca.org

UDRUŽENJE STUDENATA SA HENDIKEPOM
http://www.ush.rs

GRUPA 484
http://www.grupa484.org.rs

ASOCIJACIJA DUGA
http://www.asocijacijaduga.org.rs